Jakie studia skończyć, żeby zostać komornikiem?

Jakie studia skończyć, żeby zostać komornikiem?

Mimo iż zawód komornika jest nietypowym zajęciem, to pracę w tym zawodzie poszukuje dość sporo osób, głównie mężczyźni, ale również kobiety. Jednak żeby zostać komornikiem sądowym i przeprowadzać licytacje to trzeba spełnić określone warunki, a także mieć specjalne predyspozycje psychiczne do wykonywania czynności. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy określonym Sądzie Rejonowym i tam najczęściej rozstrzygane są roszczenia, rozprawy i egzekucje komornicze.

Kto może zostać komornikiem Sądowym?

Żeby zostać komornikiem sądowym, kandydat musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać polskie obywatelstwo. Dodatkowo musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć nienaganną opinię. Osoba taka nie może również być karana za przestępstwa skarbowe albo też podejrzewana o przestępstwa z oskarżenia publicznego.

Każda osoba, która chce kandydować na stanowisko komornika sądowego, musi ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać odpowiedni tytuł magistra prawa. Osoby przebywające za granicą mogą również ukończyć zagraniczne studia prawnicze, które uznawane są w Polsce.

Kiedy kończymy takie studia to musimy odbyć specjalną aplikację komorniczą oraz zdać egzamin. Następnie w ciągu dwóch lat będziemy musieli pracować jako asesor Komorniczy. Łatwiej uzyskać tytuł komornika sądowego osobom, które są lub byli sędziami prokuratorami adwokatami albo radcami prawnymi. Dużo łatwiej będą miały również osoby, które ukończyły aplikację adwokacką lub prokuratorską albo sądową. Osoby z tytułem naukowym doktora nauk prawnych również będą miały ułatwioną drogę do tytułu komornika sądowego.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik upoważniony jest przez sąd rejonowy do wykonania tytułów wykonawczych, najczęściej egzekucyjnych. Jego obowiązkiem jest rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego, dzięki któremu możliwe będą do ściągnięcia należności na rzecz wierzyciela. Każdy komornik musi przed rozpoczęciem działania posiadać odpowiedni wyrok i nakaz sądowy, a także akt notarialny.

Wiele osób ma bardzo negatywne doświadczenia z komornikiem i dlatego zawód ten nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Jak się jednak okazuje komornik zawsze dąży do tego, aby jak najsprawiedliwiej i bezproblemowo załatwić cały proces spłaty należności przez dłużnika. Najczęściej możemy rozłożyć nasze zadłużenie na odpowiednie raty, które będą możliwe do spłaty. Dzięki temu nie będziemy musieli martwić się tym, że pod licytacje komornicze przeznaczone będą nasze nieruchomości i ruchomości.

Jeśli jednak nie będziemy o określonym czasie wywiązywać się z podpisanego porozumienia to może się okazać, że komornik przejdzie do licytacji komorniczej naszego majątku. W pierwszej kolejności będzie chciał zająć nasz samochód a w przypadku dużych długów, będzie chciał z pewnością zlicytować nieruchomość. Pieniądze z licytacji komorniczej przeznaczone zostaną dla wierzycieli.

Czy warto zostać komornikiem Sądowym?

Zawsze chcemy zostać taką osobą jak komornik sądowy to musimy mieć świadomość tego, że będziemy mieli bardzo odpowiedzialną pracę, która będzie często związana ze sporym stresem. Osoba na takim stanowisku musi być odporna psychicznie, a także stanowcza i jak najbardziej opanowana.

Bardzo ciekawe jest to, że kobiety decydują się, aby zostać komornikiem. Jak się okazuje już nawet 25% wszystkich komorników to właśnie kobiety. Kobiety w roli komornika sądowego wykazują się dużą większą empatią niż mężczyźni.

Komornik sądowy (komornik16.bialystok.pl) to osoba, która musi być zdecydowana i stanowcza przy wykonywaniu egzekucji komorniczej. Liczba stanowisk jako komornik jest określona z góry przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Miejsce pracy można znaleźć tylko i wyłącznie, wtedy kiedy zwolni się jedno z istniejących stanowisk lub gdy Ministerswo Sprawiedliwości zwiększy liczbę dostępnych miejsc pracy. Komornik sądowy nie ma również możliwości, aby założyć własną działalność gospodarczą.

Ile zarobimy na stanowisku komornika sądowego?

Jeśli decydujemy się na zostanie komornikiem sądowym to na początku będziemy musieli przejść przez okres aplikanta komorniczego, gdzie zarobimy od 2000 zł do ponad 4000 zł brutto. Następnie po zdaniu egzaminu komorniczego będziemy mogli stać się asesorem komorniczym i tutaj będziemy zarabiać już w granicach 5000 zł lub 6000 zł.

Komornik sądowy  zarabia najczęściej w granicach 10 000 zł miesięcznie, ale jego zarobki trudno określić i wyznaczyć górną granicę. Komornik sądowy nie jest opłacany przez sąd ani budżet państwa czy też z podatków. Jego wynagrodzenie pochodzi z wystawionych opłat za przeprowadzone egzekucję. Jest to jego główna i największa części miesięcznego przychodu.

Droga do zdobycia tytułu komornika sądowego nie jest łatwa i nie jest to zawód, który wybierany jest przez wiele osób. Jednak jeśli ktoś ma predyspozycje do bycia komornikiem sądowym i wie, że to jest jego zawód, w którym mógłby się odnaleźć to warto ukończyć odpowiednie studia i ukończyć odpowiednie egzaminy.


Dodaj komentarz