Kiedy wysłać dziecko na dodatkowy angielski?

Kiedy wysłać dziecko na dodatkowy angielski?

Poziom edukacji językowej w polskiej szkole nie jest zadowalający. Świadczą o tym zwłaszcza kiepskie wyniki egzaminów w istniejących jeszcze gimnazjach. Poziom biegłości językowej polskich uczniów w ocenie Europejskiego Badania Kompetencji Językowej jest najgorszy w UE. Nic dziwnego, że wzrasta zainteresowanie dodatkowymi lekcjami. Kiedy wysłać dziecko na dodatkowy angielski?

Niski poziom edukacji językowej w polskiej szkole

Słaby poziom nauczania języka angielskiego wynika ze źle skonstruowanego systemu edukacji w naszym kraju. Nauka nie może być efektywna, gdyż klasy są przepełnione, często brakuje odpowiedniego podziału na grupy różnicujące poziom uczniów. Częściej podział klasy następuje względu na płeć lub kolejność alfabetyczną w dzienniku. Lekcje poświęcone są głównie wkuwaniu słówek i rozszerzonej gramatyce. W efekcie problemem staje się brak rzeczywistego kontaktu z językiem.

Braki w edukacji lub wysoki poziom umiejętności

Niewyrównany poziom uczniów w grupach, zbyt duże grupy przekładają się na różne indywidualne postępy w nauce. Nauczyciel na lekcji szkolnej nie jest w stanie poświęcić uwagi każdemu z uczniów. Często wypełnia również organizacyjne obowiązki, przez co lekcje nie są wypełnione merytorycznie w stu procentach. Powoduje to z jednej strony braki i zaległości słabszych uczniów. Z drugiej strony może rzutować na nudę uczniów, którzy robią większe postępy. O wysłaniu dziecka na lekcje dodatkowe z angielskiego należy pomyśleć w obu przypadkach. Zwykle rodzice zapisują dziecko na dodatkowe zajęcia dopiero wówczas, kiedy nazbiera dużo słabych ocen. Nie warto zwlekać. Taka sytuacja działa demotywująco. Nadrobienie zaległości pozwoli dziecku wdrożyć się w bieżący materiał przerabiany na lekcji w szkole. Dodatkowe lekcje języka angielskiego będą korzystne i uzasadnione także dla dzieci, które dobrze sobie radzą. Takiego potencjału nie należy zmarnować. Dzięki szerszej wiedzy uczeń ma szansę zdobyć przydatne certyfikaty, które zapewnią lepszy start w przyszłości, czy to na rynku pracy, czy w ubieganiu się na studia, zwłaszcza na uczelniach znajdujących się poza terenem naszego kraju.

Zmiana stosunku do nauki języka angielskiego

Żeby nauka języka obcego była efektywna, trzeba się nim otaczać i podchodzić do nauki z zaangażowaniem. Badania BENJA pokazują, że ponad połowa uczniów klasy VI lubi lub bardzo lubi uczyć się języka angielskiego. Stosunek uczniów do nauki najpopularniejszego języka może być jednak odmienny lub ulec zmianie pod wpływem niekonieczne właściwego postępowania nauczyciela w szkole. Dzieci łatwo zniechęcić. Kiedy dochodzi do takich sytuacji, warto zapisać dziecko na dodatkowe lekcje w celu poprawy stosunku do nauki, zwiększenia motywacji i polubienia języka.

Przygotowania do matury z języka angielskiego

To właśnie egzaminy końcowe w szkołach pozwalają ocenić poziom znajomości języka angielskiego u uczniów i są doskonałą okazją do pobierania dodatkowych lekcji. Najważniejsze znaczenie ma egzamin maturalny. Przygotowania do matury z angielskiego mają różny charakter, gdyż liczba godzin języka angielskiego w szkole średniej jest różna, zależna od profilu edukacji. Uczeń ma do wyboru dwa poziomy trudności egzaminu, jednak często poziom podstawowy nastręcza trudności. Na lekcje dodatkowe warto uczęszczać już od pierwszej klasy szkoły średniej. Odpowiednio opracowany program nauczania pozwoli na kompleksowe i rzetelne przygotowanie do matury z angielskiego.

Dodatkowe lekcje języka angielskiego umożliwiają rzeczywisty kontakt z językiem. Pozwalają dostosować indywidualnie poziom nauki. W efekcie nauka przynosi lepsze rezultaty, co przekłada się nie tylko na oceny, ale przede wszystkim tak niezbędną znajomość angielskiego. Nie warto zastanawiać się, kiedy wysłać dziecko na dodatkowy angielski. Znajomość języka angielskiego jest w dzisiejszych czasach obowiązkowa.


Dodaj komentarz